Αποκλειστική μου συναναστροφή με αυτό το project ήταν η δημιουργία της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας. Στόχος ήταν το κοινό από 18 έως 35 ετών –Αυτό είναι και το εργατικό δυναμικό μιας περιοχής. Νομίζω ότι κατάφερε το Project Drama 2020 να δώσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας από νέους πολίτες.

ιστοσελίδα

SEO NAME
SEO NAME
SEO NAME
SEO NAME
SEO NAME
SEO NAME
SEO NAME
Αποκτήστε μια δωρεάν συνεδρία.
Copyright © 2011 - 2018.
Copyright © 2011 - 2019.