Ανέλαβα την εταιρική ταυτότητα και την σχεδίαση της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας με σκοπό την προώθηση  προϊόντων στην Ασία. Για εμένα η εμπειρία με την φύση είναι ένα οικείο στοιχείο με αποτέλεσμα να δημιουργήσω minimal τόνους στον σχεδιασμό. Το κόκκινο είναι χρώμα δύναμης και βιοπορισμού αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη σε html 5.

Το διαδίκτυο και εδώ παρέχει τη δυνατότητα δύο επιπέδων προσέγγισης. Αν ο επιχειρηματίας επιθυμεί να απευθύνεται σε μάζες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κεντρικές σελίδες μηχανών αναζήτησης ή άλλες σελίδες υψηλής επισκεψιμότητας. Για την προσέγγιση μικρότερων ομάδων θα πρέπει να χρησιμοποιήσει διαδικτυακούς τόπους που στοχεύουν σε συγκεκριμένο κοινό, ή θα πρέπει να αγοράσει συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά σε μηχανές αναζήτησης, ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να στείλει το διαφημιστικό του μήνυμα σε συγκεκριμένη λίστα πελατών.

Αποκτήστε μια δωρεάν συνεδρία.
Copyright © 2011 - 2018.
Copyright © 2011 - 2019.