Μελέτη έργου

Η τεχνολογία του εκάστοτε μέσου, όσο εκπληκτική και αν είναι, εξαφανίζεται πίσω από οτιδήποτε ρέει μέσω αυτού / εκπέμπεται από αυτό – γεγονότα, ψυχαγωγία, διασκέδαση, συζήτηση, επικοινωνία. Και όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να μιλάνε (όπως κάνουν πάντα) να συμφωνούν ή να διαφωνούν για το αν οι συνέπειες του μέσου είναι θετικές ή αρνητικές, αναφέρονται μόνο στο περιεχόμενο και όχι στη φύση του μέσου / τρόπο λειτουργίας του και στις επιπτώσεις αυτής της λειτουργίας στην αλληλεπίδρασή της με τον άνθρωπο.

Κάποιοι αντιπρόσωποι μεγάλων διεθνών εταιριών οι οποίοι είναι οι πιθανοί κύριοι εργολάβοι του ΤΑΡ – Transadriatic Pipeline http://www.tap-ag.com/ αγωγού αερίου από την Ασία ως την Ευρώπη ο οποίος θα περάσει και από τη Δράμα. Οι μεγάλοι αυτοί εργολάβοι ψάχνουν για Έλληνες υπεργολάβους οι οποίοι μπορούν να να αναλάβουν μικρότερα τμήματα της κατασκευής.

Ανέλαβα την έντυπη διαφήμιση της εταιρίας. Σκοπός ήταν να παρουσιάσω με σύντομο τρόπο αλλά με χαρούμενη διάθεση την πρόταση της εταιρίας. Επέλεξα αυτήν την παλέτα χρωμάτων χρώματα εξαιτίας των επαγγελμάτων που δραστηριοποιεί η εταιρία.

Αποκτήστε μια δωρεάν συνεδρία.
Copyright © 2011 - 2018.
Copyright © 2011 - 2019.