ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ …

Πρόθυμος να κάνω πολύτιμες νέες επαφές.

hello@ignatiou.gr

+30 694 9082098

Επικοινωνία είναι η διαδικασία της ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών για τα οποία η πληροφορία έχει νόημα, οπότε αποκτά νόημα και η ανταλλαγή της ως πράξη. Επικοινωνία έχουμε για παράδειγμα μεταξύ έμβιων όντων με την ανταλλαγή σκέψεων, μηνυμάτων, συναισθημάτων ή πληροφορίας μέσω της ομιλίας, της εικόνας, της γραφής, της συμπεριφοράς κλπ.

Η επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία ένας πομπός Α (άνθρωπος ή ομάδα) μεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες ή συναισθήματα σε ένα δέκτη Β (άνθρωπος ή ομάδα) με στόχο να ενεργήσει πάνω του με τρόπο ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την εμφάνιση ιδεών, πράξεων ή συναισθημάτων και σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατάστασή του και τη συμπεριφορά του.

Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία συναλλαγής μηνυμάτων που δεν συμβαίνει απαραίτητα μεταξύ ανθρώπινων όντων, αλλά κάθε οργανισμού ή μηχανής που είναι σε θέση να λάβει και να στείλει μηνύματα ή σήματα που επενεργούν στην πνευματική ή φυσική του κατάσταση ή στη συμπεριφορά του. Η επικοινωνία μπορεί να είναι είτε αυθόρμητη και φυσική είτε (όταν αφορά ανθρώπινη κατασκευή) προσχεδιασμένη και κωδικοποιημένη συνειδητά και προσεκτικά.

Στην ουσία, η επικοινωνία είναι η μετακίνηση ενός σωματιδίου από ένα σημείο του χώρου σ’ ένα άλλο σημείο του χώρου. Σωματίδιο είναι το αντικείμενο της επικοινωνίας. Μπορεί να είναι ένα αντικείμενο, ένα γραπτό μήνυμα, μια λέξη που προφέρεται ή μια ιδέα. Παρ’ όλο που αυτός είναι ένας αδρός ορισμός, αυτή είναι η επικοινωνία.

Επικοινωνία είναι η θεώρηση και η πράξη του να ωθείς ένα ερέθισμα ή ένα σωματίδιο από ένα σημείο-πηγή κατά μήκος μιας απόστασης σε ένα σημείο-δέκτη, με την πρόθεση να δημιουργήσεις στο σημείο-δέκτη μια αποτύπωση και κατανόηση αυτού που εκπήγασε από το σημείο-πηγή.

Αποτύπωση είναι η ενέργεια της αναπαραγωγής κάποιου πράγματος με ακρίβεια. Εκπηγάζω σημαίνει προέρχομαι, απορρέω. Η φόρμουλα της επικοινωνίας είναι: αιτία, απόσταση, αποτέλεσμα, με πρόθεση, προσοχή και αποτύπωση με κατανόηση. Ο ορισμός και η φόρμουλα της επικοινωνίας ανοίγουν την πόρτα στην κατανόηση αυτού του θέματος.

 


astronaut

Xάρηκα,
για την γνωριμία.

Αποκτήστε μια δωρεάν συνεδρία.
Copyright © 2011 - 2018.
Copyright © 2011 - 2019.